Ārstēšana un pētījumi

Kreisā sirds kambara hipoplāzijas sindroms (hypoplastic left heart syndrome (HLHS))

Tas ir iedzimts sindroms, ko raksturo sirds kreisā kambara, mitrālā vārstuļa un aortas nepietiekama attīstība. Sindroma rezultātā sirds labais kambaris tiek pakļauts pārmērīgai slodzei, kurai tas nav paredzēts, un tādējādi rodas labā kambara darbības traucējumi. Vienīgā iespēja pagarināt dzīvi bērniem ar šādu diagnozi ir virkne operāciju, kuras veic pirmajās dzīves nedēļās; bieži vien nepieciešama sirds transplantācija. Bez operatīvas medicīniskas iejaukšanās pacienta nāve iestājas pirmajās dzīves dienās/nedēļās. 2014.gadā tika publicēts pirmais veiksmīgais ārstēšanas gadījums, izmantojot autologas nabassaites asinis. Šūnas tika ievadītas labā kambara miokardā vienas operācijas laikā. Pēc 3 mēnešiem tika reģistrēts ievērojams izsviedes frakcijas pieaugums, no 30% līdz 50%, kas kopumā ar citiem rādītājiem liecina par bērna sirds funkciju uzlabojumu. Pamatojoties uz šo pirmo daudzsološo pieredzi, tika uzsākti klīniskie pētījumi, kuri turpinās arī šodien.
 

Atsauce: Burkhart H. M. et al. Regenerative therapy for hypoplastic left heart syndrome: First report of intraoperative intramyocardial injection of autologous umbilical-cord blood–derived cells //The Journal of thoracic and cardiovascular surgery. – 2015. – Т. 149. – №. 3. – С. e35-e37.

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01883076