Noteikumi un nosacījumi

Uzdod jautājumu!

Sazinieties ar mūsu pacientu koordinatoriem!

Sabīne Kondratjeva

Sabīne Kondratjeva

Noteikumi un nosacījumi

Pēdējoreiz atjaunināts: 25.05.2018. g.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus ("Noteikumi"), pirms SIA “Vivacell” ivfrigastemcells.lv tīmekļa vietnes ("Pakalpojuma") izmantošanas.
Jūsu piekļuve Pakalpojumam ir atkarīga no tā, vai jūs piekrītat šo Noteikumu izmantošanai. Šie Noteikumi attiecas uz visiem tīmekļa vietnes apmeklētājiem un lietotājiem, kuri piekļūst vai izmanto Pakalpojumu.
Piekļūstot Pakalpojumam vai izmantojot to, Jūs piekrītat šeit minētajiem Noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat jebkurai izmantošanas Noteikumu daļai, nepiekļūstiet šiem Pakalpojumiem un neizmantojiet tos.
SIA “Vivacell” izmantos informāciju tikai no uzticamiem avotiem, tomēr Pakalpojums var saturēt neprecizitātes.
Jūs esat atbildīgs par Pakalpojumā iegūtās informācijas tālāko izmantošanu. SIA “Vivacell” neuzņemas atbildību par kļūdām, kuras var saturēt Pakalpojums. 
Informācija par Pakalpojumu nav paredzēta, lai aizstātu medicīnisko palīdzību, un to nevar izmantot, lai diagnosticētu vai ārstētu jebkādu veselības stāvokļa problēmu vai slimību bez konsultēšanās ar kvalificētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm
Mūsu Pakalpojums var saturēt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, kuras nav SIA “Vivacell” īpašumā vai kontrolē.
SIA “Vivacell” nekontrolē un neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai pakalpojumu saturu, konfidencialitātes politiku vai praksi.  Jūs apliecināt un piekrītat, ka SIA “Vivacell” nav tieši vai netieši atbildīga par jebkādu kaitējumu vai zaudējumu, kas radies vai, iespējams, radies izmantojot vai paļaujoties uz saturu, precēm vai pakalpojumiem, kas pieejami, izmantojot šāda veida tīmekļa vietnes vai pakalpojumus. 

Izmaiņas
Mēs saglabājam tiesības mainīt vai pārtraukt Pakalpojuma (vai Pakalpojuma daļas) sniegšanu, kā arī mainīt Pakalpojumu ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma. Pakalpojuma tehniskais atbalsts un atjaunināšana nav obligāta.

Autortiesības
Visas Pakalpojuma satura autortiesības pieder SIA “Vivacell”, vai saturs tiek izmantots ar atļauju vai ar licenci. Jūs varat kopēt, izdrukāt un reproducēt jebkādu informāciju nemainītā veidā tikai personiskai lietošanai. Visas pārējās tiesības ir aizsargātas.

Sazinieties ar mums
Ja Jums rodas kādi jautājumi sakarā ar šiem Noteikumiem, lūdzam sazināties ar mums: cilmessunas@ivfriga.eu

Autortiesības

© Cilmes šūnu centra iVF Riga saturu aizsargā autortiesības. To aizliegts izmantot.

Cilmes šūnu centra iVF Riga mājas lapas ivfrigastemcells.lv saturs (publiskotie materiāli) ir aizsargāts ar Latvijas Republikas (skat. Autortiesību likumu) un starptautisko tiesību normām. Visas autorpublikācijas ir SIA “iVF Riga” īpašums.

Pārpublicēšana un atsauces

Cilmes šūnu centra iVF Riga mājas lapā publicētā satura pilnīga vai daļēja pārpublicēšana citos informācijas avotos (tīmekļvietnēs, masu informācijas līdzekļos, bukletos u. tml.) pieļaujama vienīgi ar Cilmes šūnu centra iVF Riga rakstisku atļauju. E-pasts saziņai: Anna.Dorondo@ivfriga.eu. Katru pieprasījumu izvērtē individuāli.
Pārpublicējot saturu, informācijas avots apņemas precīzi norādīt atsauci uz Cilmes šūnu centru iVF Riga un dzēst publikāciju pēc Cilmes šūnu centra iVF Riga pieprasījuma.

SIA “iVF Riga” atļauja nav nepieciešama gadījumos, ja informācijas avots (tīmekļvietne) ievieto tikai saiti uz portāla publikāciju.
Citēt Cilmes šūnu centra iVF Riga mājas lapas saturu ir atļauts bez ierobežojuma, norādot atsauci uz Cilmes šūnu centra iVF Riga mājas lapu.

Atsauces paraugs: Publicēts (dd.mm.gggg.) Cilmes šūnu centra iVF Riga mājas lapā.

Publikācijas virsraksts. Saite uz publikāciju Cilmes šūnu centra iVF Riga mājas lapā.

Ja atsauce nav noformēta vai noformēta neprecīzi, Cilmes šūnu centra iVF Riga portāls lūdz, kad iespējams, publikāciju dzēst vai atsauci precizēt.
Atsauce ir obligāta arī gadījumos, kad Cilmes šūnu centra iVF Riga mājas lapas publikācijas tiek izmantotas:  

  • informatīviem, tiesvedības, izglītības, pētniecības mērķiem;
  • reproducētas redzes, dzirdes invalīdu, bibliotēku un arhīvu vajadzībām