Par mums
iVF Riga cilmes šūnu centrs rūpējas par veselīgu nākotni visai ģimenei

Marija Mihailova

Marija Mihailova

Molekulārā bioloģe, biotehnoloģe

Izglītība:

2002. gadā LU ieguvusi maģistra grādu bioloģijā molekulārās bioloģijas specialitātē.
2008. gadā LU ieguvusi Dr. biol. grādu molekulārās bioloģijas specialitātē.

Kvalifikācijas celšana:

No 2002. - 2005. g. strādājusi Esenes-Duisburgas Universitātes slimnīcas Virusoloģijas Institūtā, kur izstrādājusi lielāku promocijas darba daļu. 2011. gadā trīs mēnešu garumā tajā pašā institūtā guvusi praktisku pieredzi un iemaņas darbā ar plūsmas citometrijas metodi. Ir apmeklējusi vairākas starptautiskās jauno zinātnieku skolas imunoloģijā, biotehnoloģijā un molekulārajā bioloģijā. Aktīvi piedalās zinātnisko konferenču, semināru un apmācības kursu apmeklēšanā.
Iegūts sertifikāts par bioloģiski bīstamo un potenciāli infekciozo atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu un drošības cikliem.
Latvijas Bioķīmijas biedrības biedre kopš 2000. g

Informācija pacientiem:

Divdesmit gadu pieredze zinātniskajā pētniecībā molekulārās bioloģijas jomā.
Vairāku balvu ieguvēja:
• LU gada balva „Sasniegumi zinātnē” par 2008. gada labāko promocijas darbu (6.februāris 2009.g.)
• LZA jauno zinātnieku balva par promocijas darbu “HCV prototipa vakcīna uz hepatīta B kora vīrusveidīgo daļiņu pamata” (2008)
• LZA jauno zinātnieku balva par zinātnisko darbu “Hepatīta B vīrusa ģenētiskā analīze” (2002)

Vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore.


Citi speciālisti