Kontakti
iVF Riga cilmes šūnu centrs iepazīstina ārstus un pacientus ar jaunāko informāciju šūnu tehnoloģiju nozarē

Uzdod jautājumu!

Sazinieties ar mūsu pacientu koordinatoriem!

Kā es varu pārliecināties, ka mūsu mazuļa nabassaites asins cilmes šūnu paraugs ir 100% pārbaudīts un drošs?

17.11.2017

Topošās māmiņas bieži uzdod šādu jautājumu, mēs ar prieku sniedzam atbildi.

Visi paraugi ir pakļauti noteiktai apstrādes kārtībai, kuru vērtē Zāļu Valsts Aģentūra (ZVA) un regulē MK Noteikumi 1176 Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība. Atbilstība šiem noteikumiem un ZVA izsniegta audu un šūnu izmantošanas atļauja ir obligāta prasība visām iestādēm, kas veic cilvēka bioloģiskā materiāla iegūšanu un apstrādi, tajā skaitā cilmes šūnu bankām, arī iVF Riga Cilmes šūnu centrs nav izņēmums. Mēs esam saņēmuši ZVA audu un šūnu izmantošanas atļauju Nr. AC-7/6 (https://www.zva.gov.lv/doc_upl/AC_7_6_iVF-20171107.PDF) un strādājam saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas likumdošanu.

 1. Lai uzskatītu, ka paraugs ir drošs, nabassaites asinis paraugs tiek rūpīgi izmeklēts uz sekojošām infekcijām saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.1176, 3.Pielikums :
  • HIV 1 un 2 (Anti HIV-1,2)
  • B Hepatīts (HBsAg, Anti HBc)
  • C Hepatīts (Anti-HCV-Ab)
  • Sifiliss
 2. Ir ļoti svarīgi nodrošināt parauga 100% pārbaudi, tādēļ iVF Riga Cilmes šūnu centrs pārbauda  paraugu arī uz bakterioloģisko kontamināciju:
  • Aerobā un anaerobā mikroflora
 3. Lai ģimene būtu pārliecināta par parauga kvalitāti, īpašībām un dzīvīgumu (dzīvotspēju), paraugs tiek analizēts ar specializēto “šūnu analīzes iekārtu” jeb plūsmas citometru un hematoloģsisko analizatoru. Ar to palīdzību tiek noteikta šūnu dzīvotspēja un asins šūnu daudzums paraugā:
  • Šūnu daudzums (milj)
  • Parauga apjoms (ml)
  • Šūnu dzīvotspēja (%)

iVF Riga cilmes šūnu centrs nodrošina trīs etapu rūpīgu parauga pārbaudi. Pateicoties sertificētās laboratorijās veiktajai kvalitatīvajai apstrādei, tiek nodrošināta parauga kvalitāte. Šāda veida sertificētā laboratorija ir vienīgā Latvijā.
 

Ja mēs saglabājām mūsu mazuļa cilmes šūnas iVF Riga Cilmes šūnu centrā, vai ir iespējams tās transportēt uz citām valstīm?

Tas ir vēl viens bieži uzdots jautājums, kurš interesē topošos vecākus. Ar prieku atbildējām:
MK Noteikumu Nr. 1176 punkti 92, 93 un 94 nosaka kārtību, kādā atļauts veikt  apstrādāta parauga transportēšanu uz citām ārstniecības iestādēm, lai to izmantotu medicīniskos nolūkos. iVF Riga cilmes šūnu centrs ir tiesīgs veikt pacienta sagatavotā parauga nodošanu citām ārstniecības iestādēm, kas ir saņēmušas kompetento iestāžu audu un šūnu atļauju, izmantot pacienta paraugu terapijai. Atļauja eksportam, balstoties uz noslēgtiem līgumiem, nodrošina iespēju paraugu transportēt ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas. Ja Cilmes šūnu centram nav šādas atļaujas, ir iespēja saņemt vienreizējo ārkārtas eksporta/importa atļauju un pacienta paraugu nogādāt jebkurā ārstniecības iestādē pacienta ārstēšanai, arī ja tā neatrodas Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonā.

 • Kā es varu pārliecināties, ka mūsu mazuļa nabassaites asins cilmes šūnu paraugs ir 100% pārbaudīts un drošs?