Kontakti
iVF Riga cilmes šūnu centrs iepazīstina ārstus un pacientus ar jaunāko informāciju šūnu tehnoloģiju nozarē

Uzdod jautājumu!

Sazinieties ar mūsu pacientu koordinatoriem!

Sabīne Kondratjeva

Sabīne Kondratjeva

CILMES ŠŪNU TEHNOLOĢIJU UN SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA

24.01.2019

14. februārī notiks Cilmes šūnu tehnoloģiju un speciālistu asociācijas pirmā sēde. 

Asociācija apvienos speciālistus no dažādām jomām: biotehnologus, ārstus, zinātniekus.

 

 

Galvenie asociācijas uzdevumi:

 

  • Sekmēt cilmes šūnu tehnoloģiju attīstību un terapijas izmantošanu ārstniecībā un veselības aprūpē;
  • Veicināt cilmes šūnu speciālistu izaugsmi, specializāciju un kompetences pielietojumu Latvijas medicīnā;
  • Apkopot un sekmēt informācijas un pieredzes apmaiņu par cilmes šūnu tehnoloģiju un terapijas iespējām;
  • Veicināt tādu Latvijas veselības politikas izstrādi, kurā ir apzinātas un ietvertas cilmes šūnu tehnoloģiju un terapijas iespējas;
  • Paust kompetentu viedokli un ekspertu atzinumu par veselības nozares jautājumiem, kas skar cilmes šūnu izmantošanu;
  • Veicināt ārstniecības personu interesi un informētību par cilmes šūnu tehnoloģiju un terapijas iespējām.
  • CILMES ŠŪNU TEHNOLOĢIJU UN SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA