Ārstēšana un pētījumi

Motoro funkciju uzlabošanās pacientiem ar bērnu cerebrālās triekas diagnozi pēc nabassaites asiņu ievadīšanas

Bērnu Cerebrālā trieka (BCT)

2017.gada oktobrī speciālisti no Djūka Univertsitātes (Duke University, ASV) Dr.Kurtzberg vadībā publicēja otrās stadijas klīniskā pētījuma rezultātus par nabassaites asiņu pielietošanu bērnu cerebrālās triekas gadījumā. 63 pacienti, vecumā no 1 līdz 6 gadiem, tika iesaistīti dubultaklā, randomizētā, placebo kontrolētā pētījumā. Rezultāti liecina, ka nabassaites asiņu  vienreizējas venozas ievades rezultātā vērojama būtiska motoro funkciju uzlabošanās. Šāds efekts tika novērots pēc viena gada šūnu terapijas pacientiem, kuriem ievades deva bija vairāk nekā 2×107 kodolsaturošo šūnu uz 1 kg ķermeņa masas. Terapijas progresa novērtējumam tika izmantoti sekojoši instrumenti – MRT un testi, kas ļauj novērtēt smadzeņu konektivitāti un motorikas kopējo funkciju (GMFM-66), kā arī bērna velšanas, ceļu saliekšanas un citu kustību izpildes spējas standartizēta analīze atkarībā no vecuma un attīstības.

Par galveno nabassaites asins šūnu darbības mehānismu šajā gadījumā tiek uzskatīta bioloģiski aktīvu molekulu izdalīšana jeb tā saucamais parakrīnais efekts. Ir būtiski uzsvērt, ka pētījumā ir izmantoti autologi pacientu paraugi (pašu pacientu materiāls), kas tika saglabāti iepriekš, pacientu dzimšanas laikā.

Atsauce: Sun J. M. et al. Effect of Autologous Cord Blood Infusion on Motor Function and Brain Connectivity in Young Children with Cerebral Palsy: A Randomized, Placebo‐Controlled Trial //Stem cells translational medicine. – 2017.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sctm.17-0102/epdf

ClinicalTrials.gov Identifier:

NCT01147653